fbpx

Regulamin Biuletynu

Biuletyn
  1. Rejestrujesz się do Biuletynu dobrowolnie, aby zacząć wypełnij formularz na stronie www.pharos.pl.   
  2. Na podany przez Ciebie i adres email wysłana zostanie informacja z linkiem aktywacyjnym subskrypcji Biuletynu.
  3. Możesz  w każdej chwili usunąć swoje dane poprzez rezygnację, wysyłając wiadomość email na adres: kontakt@pharos.pl
  4. Reklamacje w kwestiach technicznych związanych z funkcjonowaniem Biuletynu można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kontakt@pharos.pl
PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE 

Administrator danych osobowych jest:

Pharos Michał Zajdowicz z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Michała 43 (Pharos).

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu przekazywania subskrybowanego Biuletynu, a w nimi informacji o aktualnościach związanych z ochroną danych osobowych oraz informacji dotyczących usług i produktów. 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcy, którym mogą być ujawnione Twoje dane są podmioty, z którymi Administrator  zawarł umowę m.in. na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych u Administratora systemów informatycznych.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do czasu rezygnacji z subskrypcji Biuletynu bądź też do zakończenia wydawania  Biuletynu przez Administratora.

Prawa osób, których dane dotyczą

Masz: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych osobowych;

d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO;

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie danych osobowych (imienia i nazwiska oraz adresu e-mail)  jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe przekazywanie Biuletynu.

Polityka prywatnościZasady dotyczące przetwarzania danych na www.pharos.pl zostały określone w naszej Polityce Prywatności.