fbpx

Instrukcja jak nanieść dokumenty na stronę sklepu

Współczesny sklep internetowy wymaga spójnej i jasnej struktury, która reguluje relacje między kupującymi a sprzedającymi…

79.00  netto (bez VAT)

Instrukcja jak nanieść dokumenty na stronę sklepu

Współczesny sklep internetowy wymaga spójnej i jasnej struktury, która reguluje relacje między kupującymi a sprzedającymi. Nasz Wzór Regulaminu Sklepu Internetowego to kompleksowe rozwiązanie, które pomoże Ci stworzyć profesjonalny i zgodny z prawem regulamin dla Twojego e-sklepu.

Dlaczego Warto Skorzystać z Naszego Wzoru:

Zgodność Prawna
 • Nasz Wzór Regulaminu został opracowany z uwzględnieniem aktualnych przepisów prawa dotyczących handlu elektronicznego. Możesz mieć pewność, że Twój sklep działa w zgodzie z obowiązującymi regulacjami.
Dostosowanie do Potrzeb
 • Nasz Wzór jest elastyczny i dostosowuje się do specyfiki Twojego sklepu. Możesz modyfikować poszczególne sekcje, dodawać klauzule specjalne oraz usuwać te, które nie są istotne dla Twojej działalności.
Klarowna Komunikacja
 • Regulamin to ważny dokument komunikacyjny między Tobą a Twoimi klientami. Nasz Wzór pozwoli Ci wyraźnie określić zasady zakupów, płatności, dostaw oraz politykę zwrotów, co przyczyni się do budowy zaufania wśród klientów
Minimalizacja Ryzyka
 • Nasz Wzór Regulaminu został opracowany z uwzględnieniem aktualnych przepisów prawa dotyczących handlu elektronicznego. Możesz mieć pewność, że Twój sklep działa w zgodzie z obowiązującymi regulacjami.

Zadbaj o Profesjonalizm i Bezpieczeństwo:

Profesjonalny i jasny regulamin to fundament skutecznej sprzedaży online. Nasz Wzór Regulaminu Sklepu Internetowego pomoże Ci stworzyć dokument, który nie tylko spełnia wymogi prawne, ale także buduje zaufanie wśród klientów. Gotowy do działania? Pobierz nasz Wzór i zapewnij sobie spokój umysłu oraz pewność prawidłowego funkcjonowania Twojego e-sklepu!

Jak To Działa:

Pobierz wzór:

Po dokonaniu zakupu, otrzymasz dostęp do pliku PDF zawierającego Wzór Regulaminu.

Dostosuj do siebie

Edytuj Wzór zgodnie ze specyfiką Twojego sklepu. Dodawaj, usuwaj lub modyfikuj klauzule według własnych potrzeb.

Wdrożenie

Po dostosowaniu, udostępnij zaktualizowany regulamin na swojej stronie internetowej, zapewniając klientom klarowne wytyczne.

F.A.Q

Dla kogo są wzory regulaminów sklepu internetowego?

Każdy przedsiębiorca, który prowadzi promocję lub sprzedaż online powinien udostępnić jasne zasady sprzedaży zwrotów i reklamacji w regulaminie sklepu internetowego oraz regulaminie promocji. Wzory dokumentów w Sklepie Pharos może zamówić wyłącznie przedsiębiorca lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

Co zawiera wzór regulaminu sklepu internetowego?

 

Wzór regulaminu sklepu internetowego jest dla przedsiębiorców, którzy sprzedają produkty online Konsumentom i Przedsiębiorcom, który w określonych sytuacjach ma uprawnienia konsumenckie tzn. osobom fizycznym w relacji B2C (business to consumer).

 

Klient – Konsument – B2C – business to consumer. W relacjach biznesowych konsument jest z reguły słabszą stroną, dlatego system prawa traktuje go szczególnie, otwierając nad nim swoisty parasol ochronny.

 

Przykładowo: Konsumenci posiadają prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny, po to, aby móc zapoznać się z produktem i mieć możliwość zwrotu, jeżeli produkt nie spełnia jego oczekiwać. UWAGA! Kupujący jako przedsiębiorca nie ma takiego uprawnienia z ustawy.

 

Celem przepisów prokonsumenckich jest przede wszystkich wzrost zaufania kupujących, szczególnie przy dokonywaniu zakupów online.  Na stronie, w regulaminie sklepu internetowego czy też na koncie na Allegro, powinieneś podać poniższe informację.

 

Wzór regulaminu sklepu internetowego ze sklepu Pharos zawiera jasno i zrozumiale informacje o:

 

 • głównych cechach produktu
 • dokładnych danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany
 • numerze telefonu lub faksu oraz adresie poczty elektronicznej do kontaktu z przedsiębiorcą oraz kosztach związanych z połączeniem
 • łącznej cenie za świadczenie wraz z podatkami
 • sposobie i terminie zapłaty
 • sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę
 • stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji
 • trybie, terminie i sposobie wykonania prawa odstąpienia od umowy w ciągu 14 DNI, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy
 • kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, w odniesieniu do umów zawieranych na odległość – kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą
 • obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad
 • gwarancji
 • czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy – jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu
 • minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy
 • wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy
 • funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony
 • mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i

oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć

 • polubownym rozstrzyganiu sporów (MEDIACJI dot. Reklamacji i zwrotów)

 

 

UWAGA! Zapytaj nas o regulamin sklepu internetowego w relacji B2B, gdy Twoja oferta skierowana jest wyłącznie wobec przedsiębiorców.

Czy sprzedając na allegro powinienem mieć Regulamin Allegro?

Tak. W Pakiet Standard oraz jako osobno możesz zamówić wzór regulaminu Allegro wraz z Polityką Prywatności.

Każdy przedsiębiorca, który prowadzi sprzedaż online, również ten który prowadzi sprzedaż za pośrednictwem swojego profilu na platformie Allegro, najpóźniej w chwili wyrażenia woli przez KONSUMENTA związania się umową tzn. najpóźniej w chwili wejścia na stronę www sklepu internetowego,  PRZEDSIĘBIORCA prowadzący sklep internetowy  ma obowiązek W SPOSÓB JASNY I ZROZUMIAŁY informować o:

 

 • dokładnych danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany
 • numerze telefonu lub faksu oraz adresie poczty elektronicznej do kontaktu z przedsiębiorcą oraz kosztach związanych z połączeniem
 • łącznej cenie za świadczenie wraz z podatkami
 • sposobie i terminie zapłaty
 • sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę
 • stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji
 • trybie, terminie i sposobie wykonania prawa odstąpienia od umowy w ciągu 14 DNI, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy
 • kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, w odniesieniu do umów zawieranych na odległość – kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą
 • obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad
 • gwarancji
 • czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy – jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu
 • minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy
 • wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy
 • funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony
 • mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i

oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć

 • polubownym rozstrzyganiu sporów (MEDIACJI dot. Reklamacji i zwrotów)

 

 

Pamiętaj, aby przy sprzedaży na allegro do regulaminu dołączyć również Politykę Prywatności sklepu internetowego.

Czy Pakiet dokumentów dla sklepu internetowego jest dla mnie?

Tak, pakiety w Sklepie Pharos są dla każdego kto sprzedaje online lub zakłada sklep internetowy. Sprzedając w sklepie internetowym powinieneś mieć regulamin sklepu internetowego, politykę prywatności, politykę plików cookies i inne dokumenty, dlatego pakiety wzorów dokumentów, kompleksowo załatwiają sprawę.

Wzory uzupełnij w wyznaczonych miejscach. Jeżeli wdrażasz nowe rozwiązania lub chcesz skonsultować swój unikatowy regulamin, zapytaj o pakiet 3.

Czy mogę zamówić wzór regulaminu sklepu internetowego i polityki prywatności sklepu internetowego osobno?

Tak, każdy wzór dokumentu dla sklepu internetowego możesz zamówić osobno na stronie Sklepu Pharos.

Czy mogę zamówić wzór regulaminu sklepu internetowego i polityki prywatności sklepu internetowego osobno?

Tak, każdy wzór dokumentu dla sklepu internetowego możesz zamówić osobno na stronie Sklepu Pharos.

Ile będę czekać na Pakiety lub wzory dokumentów?

Pakiety 1 i 2 oraz udostępnione osobno wzory regulaminów, polityki prywatności sklepu internetowego otrzymujesz niezwłocznie po opłaceniu zamówienia. Wszystko dzieje się automatycznie. Wzory dokumentów wraz z instrukcją wyślemy na podany przez Ciebie adres email. Podobnie jak szkolenia.  

Pakiet 3 otrzymasz po konsultacji, udzieleniu przez Ciebie odpowiedzi na pytania w terminie 5 dni roboczych.

Jak mogę zamówić wzór regulaminu sklepu internetowego?

Wystarczy, że wybierzesz swój Pakiet lub konkretny wzór na stronie PHAROS i klikniesz Zamawiam. Dalej komunikaty Cię już poprowadzą, aż do płatności i otrzymania zamówienia.

W jakiej formie otrzymam materiały?

Wszystkie materiały z wybranego Pakiet otrzymasz na podany w zamówieniu adres mailowy, niezwłocznie po zakupie. Otrzymasz link do plików do pobrania. Pobierasz je na swój komputer, a następnie, po otwarciu pliku .zip, korzystasz z materiałów. Pliki będą w PDF lub/i Word – zależnie od tego, czy musisz w nich uzupełnić jakieś dane, czy nie. Wzory regulaminów, polityki prywatności uzupełniasz w wyznaczonych miejscach.

Wszelkie zmiany wzorów dokonujesz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj, że każdą zmianę zapisów we wzorach warto skonsultować ze specjalistami PHAROS.

Co zawiera Polityka prywatności sklepu internetowego?

Wzór Polityki Prywatności sklepu internetowego dostępne na stronie naszego sklepu zawierają zgodnie z przepisami:

 • dane administratora ( uzupełnij swoje dane w wyznaczonym miejscu)
 • cel przetwarzania
 • jakie dane są przetwarzane
 • informacje o uprawnieniach
 • komu przekazujemy dane osobowe
 • czas przetwarzania danych osobowych
 • uprawnienie do złożenia skargi

 

UWAGA! Brak Polityki Prywatności/Klauzuli informacyjnej to NARUSZENIE OCHRONY DANYCH.

Planuje sprzedaż online w Niemczech. Czy mogę zamówić dokumenty i regulamin sklepu internetowego po niemiecku?

Tak! Dostosujemy regulamin sklepu internetowego i pozostałe dokumenty do przepisów i zasad panujących w Niemczech oraz prześlemy dokumenty i regulamin sklepu internetowego po niemiecku.

Zaczynasz sprzedaż w sklepie internetowym w Niemczech i/lub w innych państwach  

Czy mogę złożyć indywidualne zamówienie na regulamin i/lub dokumenty?

Oczywiście. Jeżeli chcesz dostosować z naszymi specjalistami zapisy regulaminu sklepu internetowego, regulamin aplikacji lub regulamin portalu, który będzie zgodny z przepisami oraz funkcjonalnościami skontaktuj się z nami.  

Pomożemy również przy redakcji dokumentów zw. z prowadzeniem szkoleń online, prowadzeniem promocji (regulamin promocji, regulamin programu lojalnościowego, regulamin konkursu, regulamin szkolenia).

Jesteśmy specjalistami RODO. Zapytaj o audyt, wdrożenie i szkolenie z RODO w swojej działalności.

Czy jeżeli korzystamy ze sztucznej inteligencji (AI) w moim biznesie/ w sklepie internetowym to możecie mi pomóc?

Tak! Specjalizujemy się w RODO w prawie ecommerce w prawach autorskich oraz szczególnie przyglądamy sie rozwiązaniom sztucznej inteligencji pod względem prawnym. Masz pytania dotyczące sztucznej inteligencji skontaktuj się z nami. 

Czy otrzymam fakturę VAT?

Tak. Podczas składania zamówienia wybierz na stronie sklepu Pharos.pl, na jakie dane ma zostać wystawiona faktura VAT. Fakturę otrzymasz niezwłocznie po opłaceniu zamówienia na podany adres e-mail. Faktura wystawiana jest do każdej sprzedaży.

Mam inne pytanie, gdzie mogę uzyskać odpowiedź?

W przypadku jakichkolwiek innych pytań lub wątpliwości oraz we wszystkich sprawach związanych z zamówieniami możesz skontaktować się na e-mail kontakt@pharos.pl lub zadzwoń 0048 884 797 878.

 
 

Pharos Michał Zajdowicz

REGON: 300261731
NIP: 7791290942

kontakt@pharos.pl

+48 505 156 508

+48 608674589

Poznań – Siedziba firmy

Rynek Łazarski 18 lok. 1, 60-733 Poznań

Warszawa – Biuro

Plac Inwalidów 10, 01-552 Warszawa

Skontaktuj się z nami

Napisz do nas, odpisujemy lub oddzwaniamy maksymalnie w następnym dniu roboczym! 

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
Ta zgoda jest wymagana
Ta zgoda jest wymagana
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Pola oznaczone gwiazdką (*) są polami wymaganymi do przesłania formularza.
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!