fbpx

Regulamin QUIZu RODO w Chatbot

I. Czym jest CHATBOT?

 1. Chatbot to program komputerowy, którego zadaniem jest prowadzenie konwersacji. Chatbot to nasz wirtualny asystent dostępny na platformie Facebook Messenger.  Możemy też udostępniać opcję włączenia się w rozmowę konsultanta naszej obsługi klienta.
 2. Kiedy rozmawiasz z chatbotem na messengerze i rozwiązujesz QUIZ, PHAROS Michał Zajdowicz z siedzibą w siedzibą w Poznaniu, 61-119 przy ul. Św. Michała 43 (Pharos) kontakt@pharospl.pl , jest administratorem Twoich danych.
 3. Regulamin możesz przeczytać na stronie pharos.pl oraz https://www.facebook.com/PharosPL
 4. Chatbot QUIZ RODO jest usługą świadczoną drogą elektroniczną.
 5. W Chatbot możesz:
 • Sprawdzić swoją wiedzę RODO i rozwiązać QUIZ
 • Zapoznać się z usługami PHAROS
 • Napisać do PHAROS

II. Jak korzystać z CHATBOT QUIZ RODO

 1. Chatbot QUIZ RODO jest dostępny na Faceboku www…. oraz w aplikacji Messenger na …..
 2. Korzystasz z Chatbota QUIZ RODO nieodpłatnie i dobrowolnie w celu sprawdzenia swojej wiedzy dotyczącej ochrony danych osobowych oraz zapoznaniu się z treściami usług PHAROS.
 3. Chatbot QUIZ RODO:
  • składa się z 8 pytań jednokrotnego wyboru,
  • podczas rozwiązywania quizu możesz zapoznać się z prawidłowymi odpowiedziami poprzez wybór „czytaj więcej”,
  • 80% to próg zdawalności QUIZU.
 1. Możesz korzystać z chatbota, jeżeli:
  • Zapoznałeś się z regulaminem i polityką prywatności i zgadzasz się na ich treści,
  • wyraziłeś zgodę na profilowanie, które jest niezbędne do świadczenia usług (więcej: Polityka Prywatności.),
  • Masz konto na Facebooku i w Aplikacji Messenger i pełną zdolność do czynności prawnych,
  • Spełniasz wymagania techniczne: CHATBOT, JAKO USŁUGA ELEKTRONICZNA, wymaga sprzętu z dostępem do sieci Internet, z systemem Windows XP lub nowszym, Mac OS 9 lub nowszym (komputer), Android, iOS lub nowszym (urządzenie mobilne); z przeglądarką internetową Chrome w wersji min. 22, Firefox min. 42, Internet Explorer, min. 9 lub Safari min. 6.0 , włączonej obsługi plików cookies i JavaScript.
 1. Pamiętaj, aby stosować właściwe środki techniczne np. antywirusy/zapory sieciowe, aby zminimalizować zagrożenie nieuprawnionego pozyskiwania danych.
 2. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji i/lub cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Chcemy dostarczać wartościowe treści, dlatego nie przejdzie koło nas obojętnie, użycie przez Ciebie sformułowań mających dyskryminujący charakter, obrażających uczucia religijne, zawierających treści obsceniczne lub inne treści niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, bądź zasadami współzycia społecznego.
 4. Jeżeli będziesz wielokrotnie wpisywał w Chatbot QUIZE RODO ww. treści będziemy zmuszeni zablokować Ci dostęp do usług.

III. Reklamacja

 1. Chcemy świadczyć najwyższej jakości usługi, dlatego pisz do nas i zgłaszaj reklamacje w treści Chatbot QUIZ RODO lub wysyłając wiadomość na adres: kontakt@pharos.pl.
 2. Opisz nam przyczyny reklamacji. Reklamacje postaramy się rozpatrzyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 3. Uczestnik składający reklamację, zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora, za pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

IV. Na koniec

 1. Regulaminy są dostępne na www.pharos.pl oraz https://www.facebook.com/PharosPL
 2. Możesz odczytać, ściągnąć treść regulaminu na swoje urządzenie oraz wydrukować.
 3. Nie ma po co się kłócić, ale gdybyśmy nie mogli się porozumieć to możemy skorzystać z mediacji (tzn. pozasądowego sposobu rozwiązywania konfliktów) poprzez platformie Online Disputes Resolution (ODR) dostępnej pod adresem:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/ i/lub pójść do sądu.
 4. Zapoznaj się również z Polityką Prywatności Chatbot QUIZ RODO oraz regulaminem Facebooka i Facebook Messenger.