fbpx

Kontrola UODO: Co musisz wiedzieć?

Rejestr czynności przetwarzania

Artykuł napisany przez Zespół Pharos.pl

Jesteśmy zespołem profesjonalistów z ogromnym doświadczeniem na polu Ochrony Danych Osobowych sięgającym 15 lat – czyli długo przed RODO. To doświadczenie i wiedza nabyta latami współpracy z różnej wielkości firmami pozwala nam dzisiaj sprawnie i z pewnością rozwiązywać problemy naszych klientów.

2 paź, 2023

Kontrola UODO: Co musisz wiedzieć?

Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) odgrywa kluczową rolę w ochronie prywatności obywateli w Polsce. W dobie cyfrowej, gdzie dane stają się nowym „złotem”, ważne jest, aby każdy podmiot przetwarzający dane osobowe wiedział, jakie są jego obowiązki i jakie konsekwencje grożą za ich nieprzestrzeganie.

Zacznijmy najpierw od definicji administratora danych osobowych według RODO.

Zgodnie z RODO, administratorem danych jest osoba fizyczna, osoba prawna, organ, jednostka organizacyjna lub inna jednostka, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. W kontekście outsourcingu usług marketingowych, odpowiedź na to pytanie nie zawsze jest jednoznaczna.

Czym jest UODO? 

UODO, czyli Urząd Ochrony Danych Osobowych, jest państwowym organem w Polsce, którego głównym zadaniem jest ochrona praw obywateli w zakresie przetwarzania ich danych osobowych. UODO działa na podstawie przepisów prawa, w tym przede wszystkim Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych (RODO), które jest obowiązującym aktem prawnym w całej Unii Europejskiej.

Głównie zadania UODO to:

 •  Nadzór nad przetwarzaniem danych: UODO monitoruje, czy podmioty przetwarzające dane osobowe w Polsce robią to zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Edukacja i informacja: Urząd prowadzi działania edukacyjne, mające na celu podnoszenie świadomości społecznej w zakresie ochrony danych osobowych.
 • Rozpatrywanie skarg: Osoby, które uważają, że ich dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, mogą składać skargi do UODO.
 • Prowadzenie kontroli: UODO ma prawo przeprowadzać kontrole w podmiotach przetwarzających dane osobowe, aby sprawdzić, czy działają one zgodnie z przepisami.
 • Nakładanie sankcji: W przypadku stwierdzenia naruszeń, UODO może nałożyć na podmioty kary pieniężne oraz inne środki naprawcze.

Kontrola UODO: Kogo dotyczy?

 Każdy podmiot przetwarzający dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest to firma prywatna, instytucja publiczna czy organizacja pozarządowa, może zostać poddany kontroli przez UODO. Kontrole mogą być inicjowane na podstawie skarg od osób fizycznych, informacji uzyskanych przez UODO lub też mogą mieć charakter planowy.

Jak wygląda przebieg kontroli?

  1. Zawiadomienie o kontroli: W większości przypadków podmiot przetwarzający dane osobowe otrzymuje zawiadomienie o planowanej kontroli. Jednak w pewnych sytuacjach kontrola może mieć charakter niezapowiedziany.
  1. Wstępne spotkanie: Kontrolerzy UODO rozpoczynają kontrolę od spotkania z przedstawicielami kontrolowanego podmiotu, podczas którego przedstawiają cel i zakres kontroli.
  1. Wgląd w dokumenty: Kontrolerzy mają prawo dostępu do wszystkich dokumentów związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym polityk prywatności, umów z podmiotami przetwarzającymi dane w imieniu kontrolowanego podmiotu, rejestrów czynności przetwarzania i innych dokumentów wymaganych przez RODO.
  1. Kontrola systemów informatycznych: Kontrolerzy mogą sprawdzić systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, aby upewnić się, że są one zabezpieczone i spełniają wymagania RODO.
  1. Przesłuchania: Kontrolerzy mogą przesłuchać pracowników kontrolowanego podmiotu w charakterze świadków, aby uzyskać informacje na temat procedur i praktyk związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
  1. Sprawdzenie zgodności z RODO: Głównym celem kontroli jest sprawdzenie, czy kontrolowany podmiot przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami RODO.
  1. Podsumowanie kontroli: Po zakończeniu kontroli kontrolerzy UODO przedstawiają swoje ustalenia i ewentualne zalecenia dotyczące poprawy procedur przetwarzania danych osobowych.
  1. Raport z kontroli: Kontrolowany podmiot otrzymuje pisemny raport z kontroli, w którym są zawarte wszystkie ustalenia i zalecenia.
  1. Środki naprawcze i kary: W przypadku stwierdzenia naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych, Prezes UODO może nałożyć na kontrolowany podmiot odpowiednie środki naprawcze, takie jak nakazanie wprowadzenia zmian w procedurach przetwarzania danych lub nałożenie kary pieniężnej.

  1. Odwołanie od decyzji: Kontrolowany podmiot ma prawo odwołać się od decyzji Prezesa UODO w przypadku niezgody z ustaleniami kontrolerów.

  Jakie są konsekwencje naruszeń?

  Środki naprawcze i kary: W przypadku stwierdzenia naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych, Prezes UODO może nałożyć na kontrolowany podmiot odpowiednie środki naprawcze, takie jak nakazanie wprowadzenia zmian w procedurach przetwarzania danych lub nałożenie kary pieniężnej.  Wysokość kar jest uzależniona od skali i wagi naruszenia oraz może sięgać nawet kilkudziesięciu milionów euro.

  Podsumowując

  Ochrona danych osobowych to nie tylko obowiązek prawny, ale także element budowania zaufania wśród klientów i partnerów biznesowych. Dlatego warto znać przepisy i dbać o ich przestrzeganie. Kontrola UODO (Urząd Ochrony Danych Osobowych) to poważna sprawa, której lepiej zapobiegać niż leczyć. Dbanie o bezpieczeństwo danych to inwestycja w przyszłość każdej firmy.

   

  Autorami tego postu są

  Profil autora

  Jesteśmy zespołem profesjonalistów z ogromnym doświadczeniem na polu Ochrony Danych Osobowych sięgającym 15 lat – czyli długo przed RODO. To doświadczenie i wiedza nabyta latami współpracy z różnej wielkości firmami pozwala nam dzisiaj sprawnie i z pewnością rozwiązywać problemy naszych klientów.

  Zespół Pharos.pl

  Jesteśmy zespołem profesjonalistów z ogromnym doświadczeniem na polu Ochrony Danych Osobowych sięgającym 15 lat – czyli długo przed RODO. To doświadczenie i wiedza nabyta latami współpracy z różnej wielkości firmami pozwala nam dzisiaj sprawnie i z pewnością rozwiązywać problemy naszych klientów.

  Może Ci się spodobać…

  0 komentarzy

  Wyślij komentarz

   
   

  Pharos Michał Zajdowicz

  REGON: 300261731
  NIP: 7791290942

  kontakt@pharos.pl

  +48 505 156 508

  +48 608674589

  Poznań – Siedziba firmy

  Rynek Łazarski 18 lok. 1, 60-733 Poznań

  Warszawa – Biuro

  Plac Inwalidów 10, 01-552 Warszawa

  Skontaktuj się z nami

  Napisz do nas, odpisujemy lub oddzwaniamy maksymalnie w następnym dniu roboczym! 

  To pole jest wymagane
  To pole jest wymagane
  To pole jest wymagane
  To pole jest wymagane
  To pole jest wymagane
  To pole jest wymagane
  To pole jest wymagane!
  To pole jest wymagane!
  To pole jest wymagane
  To pole jest wymagane
  Ta zgoda jest wymagana
  Ta zgoda jest wymagana
  To pole jest wymagane!
  To pole jest wymagane!
  Pola oznaczone gwiazdką (*) są polami wymaganymi do przesłania formularza.
  To pole jest wymagane!
  To pole jest wymagane!