fbpx

Znak towarowy – znaczenie, ochrona oraz wykorzystywanie

Rejestr czynności przetwarzania

Artykuł napisany przez Zespół Pharos.pl

Jesteśmy zespołem profesjonalistów z ogromnym doświadczeniem na polu Ochrony Danych Osobowych sięgającym 15 lat – czyli długo przed RODO. To doświadczenie i wiedza nabyta latami współpracy z różnej wielkości firmami pozwala nam dzisiaj sprawnie i z pewnością rozwiązywać problemy naszych klientów.

1 gru, 2023

Co to jest znak towarowy?

Znak towarowy to wszelkie oznaczenia, służące do odróżnienia towarów lub usług danej firmy od towarów lub usług innych firm. Znaki towarowe mogą być w postaci słowa, logo, symbolu, a nawet charakterystycznego opakowania czy dźwięku. Znak towarowy jest pozwala konsumentom na identyfikację produktów lub usług danej marki, a także buduje i wzmacnia wizerunek firmy.

Cechy oraz rodzaje prawa ochronnego na znak towarowy 

Ochrona znaku towarowego obejmuje zarówno prawo do wyłącznego używania znaku w sposób zarobkowy lub zawodowy na określonym obszarze i w określonym czasie.
Znaki towarowe mogą być chronione na podstawie różnego rodzaju praw, takich jak:

  • Prawo ochronne – to prawo na znak towarowy ma charakter wyłączny i jest udzielane konkretnemu podmiotowi. Jest to prawo zbywalne i podlega dziedziczeniu. Posiadacz prawa ochronnego może udzielić licencji innemu podmiotowi, umożliwiając mu tym samym korzystanie ze znaku towarowego na określonych warunkach. 
  • Prawa autorskie
  • Prawo wspólnego znaku towarowego – dotyczy on podmiotów zbiorowych czyli organizacji posiadających osobowość prawną, powołaną do reprezentowania interesów przedsiębiorców.
  • Prawo Narodowe – które obowiązują w obrębie danego kraju – oraz Prawo Międzynarodowe – które zapewnia   ochronę w wielu krajach na podstawie międzynarodowych umów i konwencji.
  • W Polsce prawo ochronne na znak towarowy obowiązuje przez okres dziesięciu lat od daty zgłoszenia w Urzędzie Patentowym, z możliwością przedłużenia o kolejne dziesięć lat.

Kryteria ochrony znaków towarowych zależą od ich unikalności, rozpoznawalności oraz od tego, czy nie są one myląco podobne do już istniejących znaków towarowych.

Naruszenie Praw Znaku Towarowego

Naruszenie praw znaku towarowego ma miejsce, gdy inna firma używa znaku podobnego lub identycznego (do chronionego) znaku towarowego. Takie działania mogą mieć na celu wprowadzeniu konsumentów w błąd co do pochodzenia produktu lub usługi. Konsekwencje naruszeń mogą obejmować zarówno działania cywilnoprawne, jak i kary finansowe. Przykłady naruszeń mogą obejmować użycie podobnego logo, nazwy produktu lub nawet kolorystyki i stylu opakowań, co może być uznane za próbę skorzystania z korzyści komercyjnych oraz renomy i reputacji marki posiadającej prawo do znaku towarowego.

Podsumowanie

Znaki towarowe pełnią kluczową rolę w ochronie prawnej oraz w strategiach marketingowych firm na całym świecie. Przedsiębiorcy powinni być świadomi znaczenia znaków towarowych, rejestrowania ich oraz odpowiedniego zarządzania swoimi znakami towarowymi, aby zapewnić sobie ochronę przed nieuczciwą konkurencją. Równocześnie ważne jest, aby szanować prawa do znaków towarowych innych podmiotów, unikając potencjalnych naruszeń i związanych z nimi konsekwencji prawnych.

Znaki towarowe są niezbędne dla ochrony tożsamości firmy i jej produktów a także odgrywają kluczową rolę w budowaniu i utrzymaniu reputacji marki. Zrozumienie rodzajów znaków towarowych oraz praw z nimi związanych jest fundamentalne dla każdego przedsiębiorcy, aby efektywnie zarządzać i chronić swoje aktywa intelektualne.

Masz pytania odnośnie swojego znaku towarowego, marki i jej bezpieczeństwa?

Sprawdź naszą ofertę lub wybierz pakiet Indywidualnego zamówienia, gdzie odpowiemy na pytania związane z Twoją marką, wprowadzeniem jej na rynek zagraniczny lub wprowadzeniem innych niestandardowych rozwiązań z nią związanych.

 

 

Autorami tego postu są

Profil autora

Jesteśmy zespołem profesjonalistów z ogromnym doświadczeniem na polu Ochrony Danych Osobowych sięgającym 15 lat – czyli długo przed RODO. To doświadczenie i wiedza nabyta latami współpracy z różnej wielkości firmami pozwala nam dzisiaj sprawnie i z pewnością rozwiązywać problemy naszych klientów.

Zespół Pharos.pl

Jesteśmy zespołem profesjonalistów z ogromnym doświadczeniem na polu Ochrony Danych Osobowych sięgającym 15 lat – czyli długo przed RODO. To doświadczenie i wiedza nabyta latami współpracy z różnej wielkości firmami pozwala nam dzisiaj sprawnie i z pewnością rozwiązywać problemy naszych klientów.

Może Ci się spodobać…

0 komentarzy

Wyślij komentarz

 
 

Pharos Michał Zajdowicz

REGON: 300261731
NIP: 7791290942

kontakt@pharos.pl

+48 505 156 508

+48 608674589

Poznań – Siedziba firmy

Rynek Łazarski 18 lok. 1, 60-733 Poznań

Warszawa – Biuro

Plac Inwalidów 10, 01-552 Warszawa

Skontaktuj się z nami

Napisz do nas, odpisujemy lub oddzwaniamy maksymalnie w następnym dniu roboczym! 

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
Ta zgoda jest wymagana
Ta zgoda jest wymagana
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Pola oznaczone gwiazdką (*) są polami wymaganymi do przesłania formularza.
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!