fbpx

Wniosek o usunięcie danych osobowych zgodnie z RODO

Rejestr czynności przetwarzania

Artykuł napisany przez Zespół Pharos.pl

Jesteśmy zespołem profesjonalistów z ogromnym doświadczeniem na polu Ochrony Danych Osobowych sięgającym 15 lat – czyli długo przed RODO. To doświadczenie i wiedza nabyta latami współpracy z różnej wielkości firmami pozwala nam dzisiaj sprawnie i z pewnością rozwiązywać problemy naszych klientów.

30 paź, 2023

Skuteczne postępowanie z wnioskami o usunięcie danych osobowych zgodnie z RODO – krok po kroku

W erze cyfrowej, gdzie dane są nową „walutą”, prawa jednostki do ochrony swojej prywatności stają się coraz bardziej kluczowe. Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) wprowadziło szereg wymogów, które organizacje muszą spełnić, aby przetwarzać dane osobowe mieszkańców UE.

Jednym z najbardziej wyjątkowych praw jest „prawo do bycia zapomnianym”, które pozwala jednostkom żądać usunięcia ich danych osobowych.

Jak więc firmy powinny podejść do tego wyzwania?

Poniżej przedstawimy działania jakie należy wykonać, aby rozwiązać problem dotyczący „prawa do bycia zapomnianym” dla firm.

Szybkie rozpoznawanie i klasyfikowanie wniosków

Kiedy wniosek o usunięcie danych osobowych trafia do firmy w kontekście „prawa do bycia zapomnianym” to kluczowe jest:

 • Natychmiastowa identyfikacja wniosku: Oznacza to rozpoznanie i przekierowanie wniosku do odpowiednich jednostek lub działów, które zajmują się danymi osobowymi w celu ustalenia oraz identyfikacji problemu.
 • Precyzyjna klasyfikacja: Każdy wniosek powinien być analizowany pod kątem jego specyfiki, rodzaju żądanych informacji i stopnia pilności. Właściwa klasyfikacja pozwala na szybszą i bardziej zgodną z prawem realizację wniosków.

Podjęcie tych kroków zapewni firmom skuteczność i terminowość w obsłudze wniosków związanych z RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).

Dokładna weryfikacja tożsamości osoby składającej wniosek

Gdy osoba składa wniosek dotyczący danych osobowych, kluczowe jest:

 • Potwierdzenie podstawowych informacji: Sprawdzenie imienia, nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu.
 • Dokumenty potwierdzające tożsamość: Może być wymagane przedłożenie kopii dowodu osobistego czy paszportu.
 • Środki bezpieczeństwa: Stosowanie pytań kontrolnych czy autoryzacji dwuskładnikowej, by unikać oszustw.
 • Zachowanie prywatności: Ochrona zbieranych informacji przed nieautoryzowanym dostępem.

Bardzo ważna kwestia! Dokładna weryfikacja tożsamości chroni prawa innych osób i zabezpiecza firmę przed ryzykami niewłaściwego przetwarzania danych.

Analiza i ocena wniosku

Nie każdy wniosek o usunięcie danych osobowych musi być spełniony. RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) określa konkretne sytuacje, w których przedsiębiorca ma prawo odmówić usunięcia danych, na przykład gdy są one potrzebne do realizacji umowy czy spełnienia obowiązków prawnych.

Przy rozpatrywaniu wniosków o usunięcie danych, firmy muszą:

 • Sprawdzić podstawę prawną przetwarzania: Czy jest to zgoda, obowiązki prawne, realizacja umowy czy prawnie uzasadniony interes.
 • Oceniać prawnie uzasadniony interes: Porównać interesy firmy względem praw i wolności wnioskodawcy.
 • Dokumentować decyzję: Zabezpieczenie się na wypadek ewentualnych kontroli czy sporów.
 • Poinformować wnioskodawcę: Wyjaśnić podjętą decyzję, zwłaszcza w przypadku odmowy.

Kluczowe jest indywidualne podejście do każdego wniosku z uwzględnieniem obowiązujących przepisów w celu zapewnienia jasności sprawy oraz.

Podejmij odpowiednie działania

Po pozytywnej ocenie wniosku, działania powinny być podjęte najszybciej jak to możliwe, oto najważniejsze przykłady działań:

 • Przestrzeganie procedur: Postępuj zgodnie z ustalonymi wewnętrznie procedurami firmy dotyczącymi usuwania danych, by zapewnić skuteczność i zgodność z prawem.
 • Kompleksowe usunięcie: Dane powinny zostać usunięte nie tylko z głównych baz, ale również z wszelkich kopii zapasowych, archiwów oraz miejsc, w których mogły zostać zarchiwizowane czy udostępnione. Jest to bardzo ważny krok związany z “prawem do bycia zapomnianym”
 • Potwierdzenie dla wnioskodawcy: Po usunięciu danych, ważne jest poinformowanie osoby, która złożyła wniosek, o wykonaniu żądania i dostarczenie jej potwierdzenia w tym zakresie.
 • Audyt i przegląd: Regularnie przeprowadzaj audyty dotyczące procedur usuwania danych, by zapewnić ich aktualność i skuteczność w świetle ewoluujących wymagań prawnych i technologicznych.

Podjęcie odpowiednich działań w odpowiednim czasie i sposób jest kluczem do budowania zaufania wśród klientów i zapewnienia zgodności z RODO.

Regularne szkolenia dla osób mających do czynienia z przetwarzaniem danych w firmie, może znacząco ułatwić działania w takich sytuacjach jak usuwanie danych na wniosek ich właściciela.

Odpowiedz na wniosek

Niezależnie od tego, czy postanowisz spełnić wniosek czy go odrzucić, musisz odpowiedzieć na niego w ciągu miesiąca od jego otrzymania. Pamiętaj, że odpowiedź powinna być klarowna i wyczerpująca.

 • Termin odpowiedzi: RODO wymaga, aby firmy reagowały na wnioski w ciągu 30 dni. W złożonych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, ale o tym również trzeba poinformować wnioskodawcę.
 • Jasność komunikatu: Odpowiedź musi być zrozumiała dla osoby składającej wniosek. Unikaj skomplikowanego języka prawnego i używaj jasnych, prostych sformułowań.
 • Uzasadnienie decyzji: Jeśli zdecydujesz się nie spełnić wniosku, przedstaw konkretne powody tej decyzji, oparte na przepisach RODO.
 • Instrukcje dalszego postępowania: W odpowiedzi warto zawrzeć informacje o ewentualnych krokach, które wnioskodawca może podjąć po otrzymaniu odpowiedzi, na przykład jak odwołać się od decyzji czy jak zgłosić skargę do organu nadzorczego.
 • Zachowanie prywatności: Upewnij się, że odpowiedź jest kierowana bezpośrednio do wnioskodawcy, aby uniknąć przypadkowego ujawnienia danych osobowych.

Komunikacja z wnioskodawcą jest kluczowym elementem procesu, który wpływa na postrzeganie firmy przez klienta i zapewnia jej zgodność z przepisami RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).

 

Podsumowanie

 

Zrozumienie i odpowiednie reagowanie na wnioski o usunięcie danych osobowych według RODO to kluczowe zadanie dla wszystkich firm przetwarzających dane osobowe w Unii Europejskiej. Odpowiednie postępowanie w tej kwestii nie tylko zapewni zgodność z prawem, ale także pomoże w budowaniu zaufania wśród klientów.

 

 

Autorami tego postu są

Profil autora

Jesteśmy zespołem profesjonalistów z ogromnym doświadczeniem na polu Ochrony Danych Osobowych sięgającym 15 lat – czyli długo przed RODO. To doświadczenie i wiedza nabyta latami współpracy z różnej wielkości firmami pozwala nam dzisiaj sprawnie i z pewnością rozwiązywać problemy naszych klientów.

Zespół Pharos.pl

Jesteśmy zespołem profesjonalistów z ogromnym doświadczeniem na polu Ochrony Danych Osobowych sięgającym 15 lat – czyli długo przed RODO. To doświadczenie i wiedza nabyta latami współpracy z różnej wielkości firmami pozwala nam dzisiaj sprawnie i z pewnością rozwiązywać problemy naszych klientów.

Może Ci się spodobać…

0 komentarzy

Wyślij komentarz

 
 

Pharos Michał Zajdowicz

REGON: 300261731
NIP: 7791290942

kontakt@pharos.pl

+48 505 156 508

+48 608674589

Poznań – Siedziba firmy

Rynek Łazarski 18 lok. 1, 60-733 Poznań

Warszawa – Biuro

Plac Inwalidów 10, 01-552 Warszawa

Skontaktuj się z nami

Napisz do nas, odpisujemy lub oddzwaniamy maksymalnie w następnym dniu roboczym! 

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
Ta zgoda jest wymagana
Ta zgoda jest wymagana
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Pola oznaczone gwiazdką (*) są polami wymaganymi do przesłania formularza.
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!